ראשונות להצלחה בתואר הראשון ראשונות להצלחה בתואר הראשון
3 ימי לימוד בשבוע, מלגות,מעונות

מסלולי לימוד: תנ"ך ומחשבת ישראל | אנגלית | חינוך מיוחד | מתמטיקה
מדעי הטבע | משאבי למידה | מוסיקה | גיל הרך

יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם

3 ימי לימוד בשבוע, מלגות,מעונות

מסלולי לימוד: תנ"ך ומחשבת ישראל | אנגלית | חינוך מיוחד | מתמטיקה מדעי הטבע | משאבי למידה | מוסיקה | גיל הרך

יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה