לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשפ"א

84006.1.1   פסיכופתולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה דור, הרב ברוך שטיינר

84008.1.1   לקויות ברצף האוטיזם
 

שם המרצה: מר יעקב פלדמן, הרב ברוך שטיינר

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה, הרב ברוך שטיינר

84011.1.1   שיטות קריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור, הרב ברוך שטיינר

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם, הרב ברוך שטיינר

84017.1.1   הפרעות קשב וריכוז
 

שם המרצה: מר יהודה דור, הרב ברוך שטיינר

84018.1.1   ליקויי למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס, הרב ברוך שטיינר

84018.2.1   ליקויי למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס, הרב ברוך שטיינר

84025.1.1   מצבי לחץ ומשבר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט, הרב ברוך שטיינר

84027.1.1   איסטרטגיות בהבנת הנקרא
 

שם המרצה: מר דן שוהם, הרב ברוך שטיינר

84028.1.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש
 

שם המרצה: מר יעקב פלדמן, הרב ברוך שטיינר

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר, הרב ברוך שטיינר

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם, הרב ברוך שטיינר

84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

84033.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84033.2.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך המיחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84033.2.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך המיחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84033.2.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך המיחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84038.1.2   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84039.1.1   הוראה מתקנת בחשבון
 

שם המרצה: מר אמיתי אליה, הרב ברוך שטיינר

84040.1.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד
 

שם המרצה: מר אמיתי אליה, מר אפרים כהן

84040.3.1   עבודה מעשית בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה, מר אפרים כהן

84041.1.1   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84042.1.1   הבטים חברתיים של לקויות למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי, הרב ברוך שטיינר

84043.1.1   מיומנויות תקשורת בכתה ובחינוך המיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה, הרב ברוך שטיינר

84044.1.1   ליקויי שמיעה
 

שם המרצה: מר מתניה ריגר, הרב ברוך שטיינר

84045.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב, הרב ברוך שטיינר

84048.1.1   טיפוח שליטה עצמית וויסות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה, הרב ברוך שטיינר

84049.1.1   התפתחות סנסומוטורית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור, הרב ברוך שטיינר

84051.1.1   מוגנות בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי זולברג, הרב ברוך שטיינר

86001.1.1   סוגיות בספר ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל, הרב ברוך שטיינר

86005.2.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל, הרב ברוך שטיינר

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86006.2.1   סמינר דידקטי בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86011.1.1   מחשבת חינוך בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג, הרב ברוך שטיינר

86011.2.1   מחשבת החינוך בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג, הרב ברוך שטיינר

86021.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, הרב ברוך שטיינר

86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86026.1.2   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86026.1.3   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86027.1.1   פרויקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86029.1.2   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86029.1.3   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86029.1.4   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86036.1.1   עיונים בספר ירמיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל, הרב ברוך שטיינר

86040.1.1   בין הלכה להגדה בתורת הראשונים
 

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק, הרב ברוך שטיינר

86044.1.1   הלכה במקורותיה הראשוניים
 

שם המרצה: הרב אברהם קופרמן, הרב ברוך שטיינר

86046.1.1   פחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, הרב ברוך שטיינר

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי, הרב ברוך שטיינר

86077.1.1   עיונים במורה נבוכים
 

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר

86082.1.1   בין תנועת המוסר לחסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ברוך שטיינר

86092.1.1   ישומי מחשב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי, הרב ברוך שטיינר

86104.2.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי, הרב ברוך שטיינר

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86105.2.1   הקדמות לתנ"ך פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86105.3.1   הקדמות לתנ"ך קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86106.2.1   הקדמות לתושב"ע פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86106.3.1   הקדמות לתושב"ע קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86107.1.1   פשוטו של מקרא חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אייל גפן

86107.2.1   פשוטו של מקרא פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אייל גפן

86107.3.1   פשוטו של מקרא קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אייל גפן

86107.4.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, הרב ברוך שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86108.2.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86108.3.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד -ב חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.2.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד -ב פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.3.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד -ב קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.2.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.3.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.2.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.3.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86113.1.1   חינוך יהודי חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86113.2.1   חינוך יהודי פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86113.3.1   חינוך יהודי קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86114.1.1   חינוך כללי חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86114.2.1   חינוך כללי פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86114.3.1   חינוך כללי קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86115.1.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86115.2.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86115.3.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86118.1.1   תולדות פרשנות התנ"ך ב חנוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86118.2.1   תולדות פרשנות התנ"ך ב פסח - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86118.3.1   תולדות פרשנות התנ"ך ב קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86121.1.1   הבריחה והתשובה בספר יונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון, הרב ברוך שטיינר

86123.1.1   המדרש בשפת אמת
 

שם המרצה: הרב ראובן רז, הרב ברוך שטיינר

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה כללית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מלכיאל אברהם

86130.2.1   דידקטיקה בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה, הרב ברוך שטיינר

86130.3.1   דידקטיקה בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה, הרב ברוך שטיינר

86130.4.1   מבוא לדידקטיקה כללית
 

שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86132.1.1   אוריינות אקדמית - א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית - ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית - ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל, הרב ברוך שטיינר

86137.2.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל, הרב ברוך שטיינר

86145.1.1   לשון המקרא-תגליות וחידושים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן, הרב ברוך שטיינר

86148.1.1   ספרי תרי עשר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר, הרב ברוך שטיינר

86158.1.1   אמונה במשנת ראשונים ואחרונים
 

שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני, הרב ברוך שטיינר

86159.1.1   מידות הדרש במשנת חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו, הרב ברוך שטיינר

86164.1.1   עיונים בקוהלת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86168.1.1   עיונים בספר מלכים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל, הרב ברוך שטיינר

86171.1.1   הגות בפירוש אברבנאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ברוך שטיינר

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חנן ויזנר, הרב ברוך שטיינר

86176.2.1   לימודי קודש בגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חנן ויזנר, הרב ברוך שטיינר

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם
 

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86210.1.1   קווים ושיטות במחש"י-התשובה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ברוך שטיינר

86212.1.1   צדקה בהלכה ובהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק, הרב ברוך שטיינר

86213.1.1   בעיות משמעת בכתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק, הרב ברוך שטיינר

86217.1.1   עיון בתהילים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי, הרב ברוך שטיינר

86219.1.1   הלכה חוק ומשפט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, הרב ברוך שטיינר

86223.1.1   פרשנות המקרא במדרש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב, הרב ברוך שטיינר

86232.1.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא, הרב ברוך שטיינר

86232.2.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא, הרב ברוך שטיינר

86242.1.1   סנגוריה במשנת גדולי החסידים והמתנגדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני, הרב ברוך שטיינר

86252.1.1   מנהיגות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה, הרב ברוך שטיינר

86261.1.1   ניהול כיתה ותקשורת נכונה עם תלמידים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ידידיה הכהן, הרב ברוך שטיינר

86262.1.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי, הרב ברוך שטיינר

86263.2.1   מכינה קדם אקדמית באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, הרב ברוך שטיינר

86263.2.2   מכינה באנגלית - פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86264.1.1   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אוהד מנדלבוים, הרב ברוך שטיינר

86266.1.1   דרכי פסיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו, הרב ברוך שטיינר

86268.1.1   מבוא לתורת הראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק, הרב ברוך שטיינר

86269.1.1   דיני ממונות הלכה למעשה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק, הרב ברוך שטיינר

86270.1.1   ספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל, הרב ברוך שטיינר

86271.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן, הרב ברוך שטיינר

86271.2.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן, הרב ברוך שטיינר

86273.1.1   ספרות הגאונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פרג'ון, הרב ברוך שטיינר

86281.1.1   בטחון בטיחות ושעת חירום חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86281.1.2   בטחון בטיחות ושעת חירום - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.5   חינוך לזהירות בדרכים טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.6   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.7   חינוך לזהירות בדרכים חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86283.1.1   עזרא ונחמיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי, הרב ברוך שטיינר

86283.2.1   עזרא ונחמיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי, הרב ברוך שטיינר

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה, הרב ברוך שטיינר

86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86295.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86295.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86295.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86295.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אפרים כהן

86295.2.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אפרים כהן

86295.2.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אפרים כהן

86295.2.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אפרים כהן

86297.1.1   שימוש בכלים מקוונים להוראת תושבע"פ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ידידיה הכהן, הרב ברוך שטיינר

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר, הרב ברוך שטיינר

86319.1.1   הוראת משנה והלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ, הרב ברוך שטיינר

86321.1.1   מחשבת והוראת התפילה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שאול וינגורט, הרב ברוך שטיינר

86328.1.1   בבלי,ירושלמי וסבוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא, הרב ברוך שטיינר

86332.1.2   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, מר אפרים כהן

86332.1.3   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אפרים כהן

86332.1.4   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי, מר אפרים כהן

86332.1.5   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן, מר אפרים כהן

86332.1.7   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל, מר אפרים כהן

86332.1.8   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי, מר אפרים כהן

86332.2.2   התנסות מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, מר אפרים כהן

86332.3.1   התנסות מעשית מודרכת בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל, מר אפרים כהן

86332.3.3   התנסות מעשית מודרכת בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי, מר אפרים כהן

86332.3.4   התנסות מעשית מודרכת בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, מר אפרים כהן

86332.3.5   התנסות מעשית מודרכת בתושב"ע/תנ"ך/מחשבת ישראל  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אפרים כהן

86332.6.1   התנסות מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש, מר אפרים כהן

86332.7.1   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשב"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, מר אפרים כהן

86332.7.2   התנסות מעשית בתושב"ע/תנ"ך/מחשב"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור, מר אפרים כהן

86333.1.1   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, מר אפרים כהן

86333.1.2   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, מר אפרים כהן

86333.1.6   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש, מר אפרים כהן

86333.1.7   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש, מר אפרים כהן

86334.1.1   טוב ורע בהגות היהודית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ברוך שטיינר

86336.1.1   שימוש במדיה ככלי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד, הרב ברוך שטיינר

86339.1.1   בנין כוחות הנפש בתהליך החינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה, הרב ברוך שטיינר

86340.1.1   משנה ותוספתא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא, הרב ברוך שטיינר

86346.1.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, הרב ברוך שטיינר

86346.2.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, הרב ברוך שטיינר

86346.2.2   אנגלית בסיסי - פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86346.3.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86346.4.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, הרב ברוך שטיינר

86357.1.1   עיונים בספר משלי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי, הרב ברוך שטיינר

86360.1.1   סוגיות במחשבת ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86361.1.1   התפילה בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק, הרב ברוך שטיינר

86365.1.1   נחמות ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86370.1.1   אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד, הרב ברוך שטיינר

86372.1.1   מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות
 

שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן, הרב ברוך שטיינר

86373.1.1   ספרות האמוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק, הרב ברוך שטיינר

86373.2.1   ספרות האמוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק, הרב ברוך שטיינר

86381.1.1   מצבי לחץ וחרדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט, הרב ברוך שטיינר

86388.1.1   עבודה סמינריונית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86388.2.1   עבודה סמינריונית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86389.1.1   עבודה סמינריונית בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86389.2.1   עבודה גמר בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86390.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86390.2.1   עבודה גמר במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86391.1.1   עבודה סמינריונית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי, מר אייל גפן

86391.2.1   עבודה גמר בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי, מר אייל גפן

86391.3.1   הנחיה לעבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86392.1.1   הוראה פרטנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86393.1.1   גור אריה על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני, הרב ברוך שטיינר

86394.1.1   פרשנות ראשונים לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק, הרב ברוך שטיינר

86395.1.1   סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג, הרב ברוך שטיינר

86395.2.1   סוגיות הלכתיות המופיעות בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג, הרב ברוך שטיינר

86396.1.1   סוגית הבחירה החופשית
 

שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר, הרב ברוך שטיינר

86399.1.1   קדימויות בדיני נפשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג, הרב ברוך שטיינר

86402.1.1   הלכה בעולם המודרני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86403.1.1   סוגיות בפחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, הרב ברוך שטיינר

86407.1.1   מדרשי חז"ל ומעשי חכמים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ברוך שטיינר

86410.1.1   נביאים ראשונים-הבט חינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן, הרב ברוך שטיינר

86411.1.1   מעורבות חברתית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86416.1.1   בין בבלי לירושלמי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אברהם בל"ס, הרב ברוך שטיינר

86418.1.1   עיון באגדות החורבן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יאיר פרנק, הרב ברוך שטיינר

86423.1.1   תקשורת בין אישית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן, הרב ברוך שטיינר

86425.1.1   הוראת תושב"ע מהגמרא עד ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלקנה ליאור, הרב ברוך שטיינר

86425.2.1   הוראת תושב"ע מהגמרא עד ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלקנה ליאור, הרב ברוך שטיינר

86436.1.1   אתגרים ודרכי התמודדות בשדה החינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ידידיה הכהן, הרב ברוך שטיינר

86451.1.1   נתיבות עולם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז, הרב ברוך שטיינר

86452.1.1   עיונים בספרות האגדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ברוך שטיינר

86453.1.1   היבטים חברתיים ורגשיים של לקויות למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86455.1.1   מה בין התורה לחכמה האנושית ע"פ המהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני, הרב ברוך שטיינר

86457.1.1   קשיים בלימודי גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי, הרב ברוך שטיינר

86458.1.1   חמש מגילות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יואב אוריאל, הרב ברוך שטיינר

86459.1.1   סוגיות יסוד באמונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר, הרב ברוך שטיינר

86460.1.1   תורה ומידות - עיון בתורת ר' ישראל מסלנט ותלמידיו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, הרב ברוך שטיינר

86461.1.1   מידות שהתורה נדרשת בהן במימד הנצח ולדורות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו, הרב ברוך שטיינר

86462.1.1   תכנון תכניות לימודים בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה, הרב ברוך שטיינר

86464.1.1   המשמעות הרוחנית של מקומות בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יואב אוריאל, הרב ברוך שטיינר

86465.1.1   ניתוח אירועים בשדה החינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מלכיאל אברהם, הרב ברוך שטיינר

86466.1.1   שכל ולב בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור, הרב ברוך שטיינר

86467.1.1   יחס ההלכה לבעלי מוגבלויות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין דוד, הרב ברוך שטיינר

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים