לוגו מכללה ירושלים

לזכרם

סגל:
נר זכרון
גב'
אופנהיימר  רחל ז"ל


מרצה
נר זכרון
מר
אורבך  יעקב ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
אייזנבך  רבקה ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
איסרוב  רחל ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
אלטשול  יוכבד ז"ל


מרצה
נר זכרון
פרופ'
ארליך  עמוס ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
בלונדהיים  צירל ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
בלנסון  חנה ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
בסון (גפני)  שרה ז"ל


מרצה
נר זכרון
הרב
ברויאר  מרדכי ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
ג'יאמי  שמעון ז"ל


מרצה
נר זכרון
פרופ'
גרוס  בנימין - בנו ז"ל


מרצה
נר זכרון
מר
גרוסמן  דוד ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
גרין  עמנואל ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
דגן  מתתיהו ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
הילדסהיימר  נועה ז"ל


מרצה
נר זכרון
הרב
הכהן  שמואל ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
ויינברגר  דבורה ז"ל


מרצה
נר זכרון
הרב
זילברשטיין  שרגא ז"ל


מרצה
נר זכרון
מר
זיק  אדיר ז"ל


מרצה
נר זכרון
פרופ'
כ"ץ  יעקב ז"ל


נשיא המכללה
נר זכרון
גב'
כ''ץ  רבקה ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
ליפשיץ  אסתר ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
מאלי  עוזי ז"ל


מרצה
נר זכרון
הרב
מן ההר  שלמה ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
נוביק  שמשון ז"ל


מרצה
נר זכרון
מר
עירשאי  פנחס ז"ל


מרצה
נר זכרון
הרב ד"ר
פוזן  רפאל בנימין ז"ל


מרצה
נר זכרון
מר
פינשטט  יוסף ז"ל


מרצה
נר זכרון
מר
פישר  משה טוביה ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
פרוביין  צבי ז"ל


מרצה
נר זכרון
ד"ר
פרוכטר  אריה ז"ל


ראש חוג
נר זכרון
הרב ד"ר
פריז  דב ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
פררה  גילה ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
קבלקין  דבורה ז"ל


מרצה
נר זכרון
הרב ד"ר
קופרמן  יהודה ז"ל


ראש מוסדות המכללה
נר זכרון
הרבנית
קופרמן  ציפורה ז"ל


אמה של המכללה
נר זכרון
מר
קליין  אלכסנדר ז"ל


עובד מינהל
נר זכרון
עו"ד
קמינצקי  עופרה ז"ל


עובד מינהל
נר זכרון
הרב
רוזנברג  שמעון גרשון ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
רוט  דינה ז"ל


מרצה
נר זכרון
גב'
שטובר  רבקה ז"ל


מרצה
נר זכרון
מר
שפיגל  שלמה ז"ל


מרצה
סטודנט/ית:
נר זכרון
גב'
דידובסקי  רינה ז"ל


סטודנט/ית
נר זכרון
גב'
מנדל  כנרת ז"ל


סטודנט/ית
נר זכרון
הבחורה
סידרסון  שרה ז"ל


סטודנט/ית