לוגו מכללה ירושלים

תקנון ונהלים

הקורסים המקוונים של סמסטר א, וכן הקורסים השנתיים (סמסטר א+ב), מתחילים בימים אלו.
אנא קראו בעיון מכתב זה, כדי להימנע מאי הבנות במהלך הלמידה.
למכתב זה מצורף תקנון מפורט הכולל נהלים לקורסים המקוונים. התקנון הינו מסמך מחייב, וחשוב שתקראו גם אותו בעיון.

• קורסים מקוונים מאפשרים למידה מרחוק, במקום ובזמן המתאים לכם. יחד עם זאת, בכל קורס יש לוח זמנים להגשת מטלות, וחשוב לוודא שלוח הזמנים מתאים לכם. איחור בהגשת מטלות דינו כהיעדרות מקורס, ועלול לגרום להפסקת הלימודים בקורס.
שימו לב : לא נשלחות תזכורות להגשת המטלות!!!
• הגשת המטלות בקורסים הינה אישית. לימוד משותף יכול לסייע לכם, אבל כל סטודנט חייב לכתוב את כל המטלה בעצמו, ולא בשיתוף עם אחרים. אין להשתמש בתשובות של תלמידים אחרים בשום אופן (דבר העלול להביא לפסילת מטלה ואף לפסילת קורס).
• בסיום כל קורס יתקיים מבחן במכללה. (אין מבחנים בבית!!).
• לוח המבחנים יתפרסם בקרוב. חשוב לבדוק את לוח המבחנים גם סמוך לתקופת המבחנים (לעיתים יש שינויים).
• ניתן להיבחן רק לאחר הגשת כל המטלות במועד.
• כניסה לאתר הקורס – מערכת moodle :
- ישירות בכתובת: http://online.michlala.edu
- או באתר המכללה, בכתובת http://michlalah.edu/ , להיכנס למערכת קורסים moodle (בצד שמאל למעלה).
- לאחר כניסה למערכת, יש להקליד שם משתמש וסיסמא (בשניהם תעודת זהות מלאה) ולבחור בקורס הרצוי.
• הגשת מטלה ראשונה – בכל הקורסים ניתן להגיש מטלה ראשונה עד לתאריך י"א כסליו, 9.12.19 (גם בקורסים שבלוח הזמנים כתוב תאריך מוקדם יותר).

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה, נשמח לענות לכל שאלותיכם.
ניתן להתקשר למשרד, אך בגלל עומס רב בשיחות, מומלץ לפנות אלינו באמצעות המייל.
במידה ולא קיבלתם תשובה תוך זמן סביר (מספר ימים), אנא כתבו לנו תזכורת.

• חינוך מיוחד וגיל הרך, זיסי גלנץ : 0732-750-638 zisidr@michlalah.edu
• לימודי קודש וחינוך, אריאלה רובין: 02-6750983 tikshuv-jer@michlalah.edu
• תמיכה טכנית, אסנת אליאך: 02-6750913 osnatsh@michlalah.edu

לגרסת הדפסה

קורסים מקוונים הינם קורסי מכללה לכל ענין, וחלים עליהם כל תקנות המכללה.
לפניכם הסברים ונהלים ללימוד בקורסים מקוונים, תש"פ


כללי
כ- 24 שעות לאחר עדכון הרישום במחשבי המכללה, ניתן להיכנס לאתר הקורס, שם נמצאים חומרי הלימוד, מטלות והנחיות לקורסים.
חשוב ביותר לקרוא היטב את ההנחיות לקורס, כדי לדעת מראש את כל חובות הקורס, ואת לוח הזמנים שלו. יש לוודא שהתוכן ולוח הזמנים, מתאימים לכם.
שאלות / ברורים הקשורים לתכני הקורס או למטלות, יופנו ישירות למרצה או מנחה הקורס.
שאלות / אישורים בעניינים מנהליים – יופנו למזכירות היחידה ללימודים מקוונים, בשעות הבוקר.

לימודי המשך, זיסי גלנץ : 0732-750-638 zisidr@michlalah.edu
תוכנית רמי''ם, סדירות, קורסי קדם לתואר שני, אריאלה רובין: 02-6750983 tikshuv-jer@michlalah.edu
תמיכה טכנית, אסנת אליאך: 02-6750913 osnatsh@michlalah.edu

כניסה לאתר הקורסים – מערכת moodle
ישירות בכתובת: http://online.michlala.edu
או באתר המכללה, בכתובת http://michlalah.edu/ , להיכנס למערכת קורסים moodle
(בצד שמאל למעלה).
לאחר כניסה למערכת, יש להקליד שם משתמש וסיסמא. ולבחור בקורס הרצוי.
(במידה ושיניתם סיסמא במערכת מידע אישי, השינוי תקף גם במערכת moodle).

מטלות
• את המטלות יש להגיש באתר הקורס. ההגשה בהתאם ללוח הזמנים של כל קורס.
לא תתקבל מטלה באיחור.
חובה לשמור עותק של כל מטלה.
• כל המטלות מופיעות (בד"כ) כבר בתחילת הסמסטר. למעוניינים - ניתן להכין ולהגיש את כל המטלות מראש. ( המטלות תיבדקנה רק לאחר התאריך האחרון להגשה).
• מומלץ שמי שיודע שתהיה לו תקופת לחץ מסיבות שונות (הגשת תעודות בעבודה, לידות וחתונות וכו') כדאי מאוד להיערך ולהכין מטלות מראש.
בכל מקרה אין אפשרות להגיש מטלות לאחר סיום הקורס,
ובוודאי שאין להגיש מטלות בשנים שלאחר סיום הקורס.


מבחנים
• כל המבחנים מתקיימים במכללה.
סטודנט רשאי להבחן, רק לאחר הגשת כל המטלות במועדן.
• סטודנט זכאי לגשת למבחן במועד א' ו/או במועד ב'. הציון האחרון הוא הקובע!
במקרים חריגים במיוחד יאושר מועד ג', בתשלום (ראו בהמשך, סעיף חריגים).
• לאחר המבחן, יש לשמור על אישור נבחן (אותו מקבלים עם סיום המבחן), עד לאחר עדכון הציון הסופי.
• לוח מבחנים מתפרסם באתר המכללה/קורסים מקוונים/לוח מבחנים.
• לוח מבחנים אישי מופיע במערכת מידע אישי https://info.michlala.edu/login_new.asp
- בכל מקרה, חובה עליכם להתעדכן בתאריכי המבחנים.
- המבחנים יתקיימו אך ורק בשנה שבה נלמד הקורס.

ציונים
• ציון עובר במבחנים ומטלות הוא 55%, למעט קורסים שבהם יקבע ציון עובר אחר (יפורסם בסילבוס באתר הקורס) . יש לעבור בהצלחה גם את המבחן, וגם את המטלות (זאת אומרת שאם לדוגמא נכשלתם במטלות – אזי ציון הקורס הינו "נכשל").
• המשקל היחסי של המטלות והמבחן, בקביעת הציון הסופי, מצוין בסילבוס של הקורס.
• הציונים מתפרסמים במערכת מידע אישי https://info.michlala.edu/login_new.asp
אין באפשרותנו לתת ציונים בטלפון.
• ערעור על ציון בחינה – ניתן להגיש תוך חודשיים מיום פרסום הציון. את הערעור יש להגיש בטופס מקוון (באתר המכללה, קורסים מקוונים). בדיקה חוזרת של מבחן לאחר ערעור – עלולה לגרום גם לירידה בציון המבחן, מאחר והציון האחרון הוא הקובע!

החלפה או ביטול קורס
• ביטול הרשמה לקורס מקוון – אך ורק בהתאם לנוהל ביטול קורס. ניתן לנצל את התשלום רק עבור קורסים בשנה שבה התבצע התשלום.
• החלפת קורס במהלך שנת הלימודים – תתאפשר רק אם לא הוגשו מעל 2 מטלות.
• אם הוגשו בקורס 3 מטלות או יותר, והנכם מעוניינים להחליפו בקורס אחר – תחויבו בתשלום קנס (350 ₪ לקורס בהיקף 1 ש"ש, ו-700 ₪ לקורס בהיקף 2 ש"ש).
• בכל מקרה, ניתן לנצל את התשלום רק עבור קורסים בשנה שבה התבצע התשלום.

משמעת
1. מטלות : אין להגיש מטלה שהוכנה על ידי מישהו אחר (גם לא באופן חלקי). כמו כן אין להעתיק מטלה או חלק ממטלה ממישהו אחר, ואין להגיש מטלה שהוכנה בשיתוף עם סטודנט אחר.
2. בחינה : בזמן המבחן, המשגיחים הם הסמכות היחידה, היכולה להחליט בכל התנהלות המבחן, כולל ענייני משמעת שונים.
כל אחד מהבאים מהווה אי עמידה בכללי המבחן:
הפרה של הוראות המשגיח/ה, זלזול במשגיח/ה, אחזקה ושימוש בחומר אסור, העתקה מתלמיד אחר, מתן אפשרות לתלמיד אחר להעתיק, שימוש בטלפון/מחשב או כל מעשה אחר בניגוד לנוהלי הבחינות.
אי הקפדה על כללים אלו, הינה פגיעה בכללי המשמעת של המכללה, ויכולה להביא לנקיטת צעדים משמעתיים חמורים, כגון פסילת מבחן או עבודה, ביטול קורס, השעיה מלימודים ועוד.
העתקה של מטלות או מבחן, מטופלת בחומרה רבה, ועלולה לגרום לפסילת הקורס.
קורס שנפסל (בגלל בעיות משמעת) – יחויב במלוא התשלום.

חריגים
בקשות לאישורים חריגים – למשל איחור בהגשת מטלה (מסיבות חריגות ובלתי צפויות), מועד מיוחד למבחן וכד' – יוגשו באתר המכללה בטופס מקוון. על הבקשה להיות מנומקת היטב.
אישור על בקשות חריגות יינתן אך ורק במייל. אין כל תוקף לאישור בעל פה!

תקנון מהלך מבחן


1. סטודנט יורשה להשתתף בבחינה רק אם מתקיימים 2 התנאים הבאים :
א. הקורס רשום בתכנית הלימודים שלו.
ב. הסטודנט הגיש את כל המטלות במועד.
2. הסטודנט חייב להגיע לחדר המבחן 15 דקות לפני תחילת המבחן.
3. הסטודנט חייב להגיע למבחן עם תעודת זהות.
4. סטודנט המאחר לבחינה מעבר ל – 15 דקות, ללא אישור בכתב (מהיחידה ללימודים מקוונים), לא יורשה להבחן במועד זה.
5. סטודנט המאחר לבחינה, אפילו מספר דקות, ימתין מחוץ לכתה, עד שהמשגיחים יאפשרו לו להיכנס.
6. סטודנט המאחר לבחינה (עד 15 דקות), לא יזכה לתוספת זמן.
7. אין כלל יציאה מחדר המבחן (גם לא לשירותים וגם אם התלמיד סיים את הבחינה) עד 30 דקות מתחילת המבחן. לאחר מכן יציאה מהמבחן מותרת לצורך שירותים בלבד (ולא יותר מ-5 דקות).
8. סטודנט שנכנס למבחן, קיבל שאלון והחליט לא לכתוב את הבחינה, הדבר ייחשב לו כמיצוי של מועד אחד. בכל מקרה, יציאה מהכיתה תתאפשר רק בתום 30 דקות מתחילת המבחן.
9. אין יציאה מחדר הבחינה לצורך הנקה.
10. המשגיחים אחראיים על מהלך המבחן, ויש להם סמכות להגיש תלונה נגד סטודנט, עם אפשרות לפסילת הבחינה בעקבות התלונה.
11. הסטודנטים ישבו בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיחים רשאים, לפי שיקול דעתם, להעביר סטודנט ממקום למקום אחר בכל עת.
12. כל החפצים כגון תיקים, מכשירים סלולארים סגורים וכו' ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
13. שיחה במכשיר סלולארי, קבלת הודעה במכשיר סלולארי בזמן המבחן, גלישה באינטרנט - יפסלו את המבחן.
14. חומר עזר: יותר לשימוש אך ורק אם הדבר צויין על ידי המרצה על שאלון הבחינה ובתנאי שאין עליו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
15. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה ללא אישור המשגיחים.
16. חל איסור שימוש בטיוטה חיצונית, טיוטה תיכתב רק במחברת בחינה.
17. אסור לתלוש דפים ממחברת בחינה.
18. עם סיום הבחינה, יש למסור את המחברת וטופס המבחן למשגיח/ה ולקבל אישור בחינה.
19. יש לרשום על המחברת או ע"ג טופס הבחינה את הפרטים: שם הקורס, מספר תלמיד, תעודת זהות.
חל איסור חמור להכניס תינוקות ומכשירים סלולריים למבחנים

לגרסת הדפסה
נספח זה מיועד לתלמידות לימודי המשך בלבד, והוא מהווה נספח מחייב לתקנון הכללי של היחידה ללימודים מקוונים. אנא קראי את התקנון הכללי, ולאחר מכן קראי נספח זה.

חוברות במטרה לאפשר למידה בקורסים מקוונים גם ללא כניסה לרשת, ניתן לקבל חוברות מודפסות ביחידה ללימודים מקוונים. כמו כן ניתן להגיש את המטלות מודפסות (ראי בהמשך).

הגשת מטלות את המטלות יש להגיש או באתר הקורס, או ביחידה ללימודים מקוונים. על המטלות להיות מודפסות.
אנא הגישי את כל המטלות בקורס בצורה אחידה (או באתר או מודפס).
זכרי : ההגשה בהתאם ללוח הזמנים של כל קורס. לא מתקבלות מטלות באיחור!!!

הקלות במספר המטלות
הנהלת המכללה החליטה על הקטנה במספר המטלות עבור תלמידות לימודי המשך.
באופן כללי, בקורס של 1 ש"ש ישנן 3 מטלות חובה, ובקורס של 2 ש"ש ישנן 6 מטלות חובה.
שימי לב : מאחר ובקורסים לומדים גם תלמידים שאינם זכאים להקלות אלו, יש לבדוק בכל קורס באופן ספציפי: האם חובה להגיש את כל המטלות, האם יש חלק מהמטלות שהן חובה, והאם יש אפשרויות בחירה.
בקורסים שבהם יש יותר מטלות ממה שאת חייבת, ניתן להגיש מטלות נוספות, והן מזכות אותך בנקודות בונוס לציון הסופי. מומלץ ביותר!!!
(קורסי אנגלית אינם נכללים בהקלות).

החלפה או ביטול קורס (לתלמידות לימודי המשך) • לאחר רישום לקורס מקוון, באפשרותך לבטלו ולהחליפו בקורס אחר, בתנאי שלא למדת כלל בקורס, או אם הגשת מטלה אחת בלבד. במקרה כזה לא תחויבי בתשלום עבור הקורס, והתשלום ששילמת יעמוד לזכותך לקורס אחר.
ביטול הקורס, ורישום לקורס אחר – מתבצעים במחלקה ללימודי המשך. (רישום לקורס אחר יתאפשר רק עד סגירת מועד הרישום).
שימי לב : לאחר החלפה לקורס מקוון אחר, הנך אחראית להגיש את המטלות על פי לוח הזמנים של הקורס.
• אם הגשת בקורס 2 מטלות או יותר – עליך לסיים את הקורס.
אם למרות זאת אינך מעוניינת לסיים את הקורס, ומעוניינת להחליפו בקורס אחר – תחויבי בתשלום קנס (350 ₪ לקורס בהיקף 1 ש"ש, ו-700 ₪ לקורס בהיקף 2 ש"ש).
• תלמידה שנכשלה בקורס, ומעוניינת ללמוד קורס אחר במקומו – חייבת בתשלום קנס על הקורס בו נכשלה
(350 ₪ לקורס בהיקף 1 ש"ש, ו-700 ₪ לקורס בהיקף 2 ש"ש). לאחר תשלום הקנס, תוכל להירשם לקורס אחר.

משמעת המכללה כמוסד תורני להכשרת מורים, רואה חשיבות עליונה באישיות של הסטודנטיות, הכוללת הקפדה מלאה על טוהר בחינות ועבודות.
אנו מצפים ממך להקפיד ביותר על טוהר בחינות בזמן המבחן, וכן על טוהר כתיבת עבודות ומטלות.
זכרי : חל איסור חמור להכניס תינוקות למבחנים

לגרסת הדפסה
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים