לוגו מכללה ירושלים

קורסים מקוונים בתנ''ך תושב''ע

רשימת הקורסים בשנת תשפב

המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: בקורס זה נלמד מבוא כללי לספר ישעיהו, את הרקע ההיסטורי והרוחני להופעתו, ומספר פרקים מהספר העוסקים בתקופתו של עוזיהו מלך יהודה. הלימוד יתבסס על דברי חז''ל והמפרשים, ובאמצעות השוואה למקומות אחרים מקבילים בתנ''ך, בבחינת ''דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר''.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1478 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
קורס שנתי
המרצה: הרב מאור זאב
תאור הקורס: ידע רחב ומבוסס של מקורות בנושאי כשרות, ובמיוחד במצבי עקרת בית, ותעשיה מודרנית. הפנמה של הדברים וקיומם למעשה.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 739 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
סמסטר א'
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: בתחילת הקורס נלמדים הכללים של ל''ט מלאכות שבת, ולאחר מכן מוצגות ההלכות השונות, כפרטים המסתעפים באופן לוגי-הגיוני מן הכללים של ל''ט מלאכות
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1478 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
קורס שנתי
המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: שחזור מרתק של שלשלת הדורות מסיני ועד ימינו. איך הגיעה התורה אלינו: מרב לתלמיד ומאב לבן, השמות של תקופות חייהם, עיקר פועלם בתורה, תלמידיהם וצאצאיהם. האתגר – לברר, כיצד הגיעה התורה אלינו, אלינו ממש. ''מעתיקי שמועה''
דרך הלימוד: לימוד עצמי
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1478 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
קורס שנתי
המרצה: הרב בן לולו יוסף
תאור הקורס: לימוד יסודי ומעמיק בגישה הפרשנית הייחודית של רבינו הגאון הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק בעל המשך חכמה המאגדת בתוכה את יסוד החיבור הבלתי תלוי של תורה שבע''פ עם תורה שבכתב.
שיטתו הפרשנית של בעל המשך חכמה מתאפיינת:
ביצירה מקורית פורצת דרך של מתן פתרונות בפשוטו של מקרא לבעיות הלכתיות ידועות בתושבע''פ, וגם לכאלה שאינן מפורסמות, תוך שימוש בכללי המדרש של חז''ל אף במקום שהם עצמם לא עשו כך.
בקורס נתוודע למקוריות שיטתית בפרשנות המקרא של בעל המשך חכמה על פי שיטת הלימוד של הרב יהודה קופרמן זצ''ל מייסד המכללה, תוך הצגת הנידונים בפרספקטיבה רחבה ממגוון הפרשנים לדורותיהם - ראשונים ואחרונים לעומת שיטת רבינו בעל המשך חכמה.
אופי הקורס: צפייה בהקלטות וידאו וכתיבת מטלות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
צילומי וידאו
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1478 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
קורס שנתי
המרצה: ד"ר בן שלום חיה
תאור הקורס: לימוד קטעים נרחבים מתוך דברי המשך חכמה עם דרכי הפרשנות הייחודית לו, בבראשית ושמות.
בנוסף, הרחבת הידע ע''י עיון בפרשנות מקבילה של גדולי הראשונים והאחרונים, בנושאים שהועלו ע''י המשך חכמה.
אופי הקורס: קראית טקסטים, צפייה בהקלטות וידאו של ההרצאות, והגשת מטלות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1478 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
קורס שנתי
המרצה: הרב מילר יוסף
תאור הקורס: הקורס מבאר פרשיות רבות בספרי הנביאים בתחום משפט המלך. מקנה ללומד הבנה נכונה לסמכויות המלך בתחום המשפט, ומביא לידי ברור ומסקנה שפעולות המלכים - לפחות הישרים שבהם - נעשו בסמכות. הלימוד מביא לידי יחס אמיתי והוקרה נכונה לפעולות המלכים בתחומי השפיטה, ושופך אור נכון ומבט חדש בלימוד התנ''ך. הקורס מבוסס על הספר ''משפט המלכים בתנ''ך''.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1478 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
קורס שנתי
המרצה: הרב אלון דורון
תאור הקורס: קורס ייחודי הבוחן סוגיות שונות הקשורות לאנשים עם צרכים מיוחדים בהסתכלות אמונית והלכתית. הקורס משלב בין המבט האמוני וההלכתי לבין הידע המקצועי והפסיכולוגי בתחום.
מנושאי הקורס: על תפקידם של אנשים עם מוגבלויות בעולם, על משמעות הניסיונות בחיים, תפקידם המיוחד של ההורים בגידול ילד עם צרכים מיוחדים, יחס החברה לבעלי צרכים מיוחדים על פי השקפת היהדות, מעמד השוטה בהלכה, חינוך למצוות תוך הבחנה בין הלקויות השונות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1478 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
קורס שנתי
המרצה: הרב בן לולו יוסף
תאור הקורס: לימוד יסודי ומעמיק בסוגיות מהותיות אודות חומש דברים וייחודיותו כלפי שאר חומשי התורה על פי שיטת הלימוד של הרב יהודה קופרמן זצ''ל מייסד המכללה, במשנת רבינו עובדיה ספורנו, תוך הצגת הנידונים בפרספקטיבה רחבה ממגוון הפרשנים לדורותיהם - ראשונים ואחרונים לעומת שיטת רבינו עובדיה ספורנו.
לימוד זה פותח בפני הלומד אופקים רחבים ופרספקטיבה נכונה בדרכי הפרשנות ובמחשבת ישראל בראיית רבינו עובדיה ספורנו המחדד את ייעודו של חומש דברים ואת מהות הקשר בין תורה שבע''פ לתורה שבכתב.
אופי הקורס: צפייה בהקלטות וידאו וכתיבת מטלות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
צילומי וידאו
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1478 ₪ - צמוד למדד 07/2021
סילבוס: לצפייה בסילבוס לחצו כאן

קורסים פעילים:
קורס שנתי
המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: דוד המלך הוא האיש שהתנ''ך הקדיש לו את מספר הפסוקים הגדול ביותר. אם נכנה את חמשת החומשים של התורה ''תורת משה'' יהיה זה נכון לקרא לנ''ך ''דִּבְרֵי דָוִד''. כמעט כל ספר שמואל עוסק בדוד במישרים או בעקיפין. ספר מלכים עוסק בעיקר בבית דוד. ספר דברי הימים גם הוא מוקדש כמעט כולו לבית דוד. מגילת רות היא מגילת היחס שלו וספר תהילים הוא ספרו של ''נְעִים זְמִרוֹת יִשְׂרָאֵל''. קורס זה יתמקד בעיקר בתחילת מלכותו של דוד המלך כפי שהיא מופיעה בספר שמואל ב, מתוך השוואה ליתר התנ''ך ולאור ביאורי חז''ל.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 739 ₪ - צמוד למדד 07/2021

קורסים פעילים:
סמסטר א'

מחירים

מכללה ירושלים מציעה קורסים מקוונים,
1 ש"ש שווה ל - 30 שעות , ומחירה הוא: 739 ₪ (צמוד למדד)

צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים