לוגו מכללה ירושלים

סגל מנהלי

מרכזיה
02-6750911 tehilas@michlalah.edu

הנהלה
02-6750902
02-6750903
lishka@michlalah.edu
lishka@michlalah.edu

רישום
תואר ראשון
תוכנית סדירות
02-6750918
02-6750724
rishum-jer@michlalah.edu
תואר ראשון
תוכנית ר"מים
02-6750981
073-2750688
rishumramim@michlalah.edu

תואר שני 02-6750938 toarsheni@michlalah.edu
לימודי המשך 073-2750688 rishuml@michlalah.edu

תואר ראשון - תוכנית סדירות - לימודי בנות / נשים
תנ"ך מחשבת ישראל
ראש החוג: גב' שפרה גולדשטיין
מזכירות

02-6750716
shifig@michlalah.edu
kodesh@michlalah.edu
אנגלית
ראש החוג: ד"ר אימי זיטר
מזכירות

02-6750968
ejzitter@yahoo.com
engl-jer@michlalah.edu
גיל הרך
ראש החוג: ד"ר קובי סגל
מזכירות

02-6750936
kobisegal@gmail.com
nechamap@michlalah.edu
חינוך מיוחד
ראש החוג: ד"ר רעיה אלון
מזכירות

02-6750940
raayaca@gmail.com
mashal@michlalah.edu
מדעי הטבע
ראש החוג: ד"ר יבלוביץ עמיחי
מזכירות

02-6750962
reuveni@michlalah.edu
teva-jer@michlalah.edu
מוסיקה
ראש החוג: ד"ר דנפלד שרה
מזכירות

02-6750968
music-jer@michlalah.edu
sarweid2020@gmail.com
משאבי למידה
ראש החוג: גב' אסנת כהן
מזכירות

02-6750940
osnatco5@gmail.com
mashal@michlalah.edu
מתמטיקה
ראש החוג: ד"ר זיוה דויטש
מזכירות

02-6750949
zivad@michlalah.edu
math@michlalah.edu
אשכול יעוץ
ראש האשכול: גב' עמליה טברסקי
מזכירות

02-6750935
amalia_t@walla.com
yael6@michlalah.edu
תוכנית מצוינות - רג"ב
ראש התוכנית: דר' שרה חבשוש
מזכירות

02-6750935
sarahabshush@gmail.com
yael6@michlalah.edu
לימודי יסוד
אנגלית - גב' דבי שטיינברגר
עברית - גב' ליאורה פטרובר
nogardpans@gmail.com
liora.petrover@gmail.com

המחלקה לחינוך ופדגוגיה
ראש המחלקה לענייני חינוך
ד"ר צילה ארן
מזכירות

02-6750929

taran@michlalah.edu
racheld@michlalah.edu
"ראשית" - כניסה להוראה
ראש היחידה: ד"ר צילה ארן
02-6750735 taran@michlalah.edu
רכזת הכשרה מעשית
גב' יעל בן ארזה
02-6750735 yaelbenarza@gmail.com
רכזת התמחות
גב' רבקה שטינמץ
02-6750735 rivkasht@michlalah.edu
מזכירויות
  • קורסים ומרצים
  • התנסות מעשית שנים ב' ג', תשלומי מורים מאמנים,עובד הוראה חדש

  • אקדמיה כיתה

  • התמחות בהוראה (סטאז)'
02-6750929

02-6750710

02-6750930

02-6750735
racheld@michlalah.edu

chinuch1@michlalah.edu

pnchinuch@michlalah.edu

chinuch2@michlalah.edu

מזכירות אקדמית
מזכירה אקדמית: גב' שרה ברונר 02-6750931 broners@michlalah.edu
מחלקת בחינות / לימודי יסוד ולשון 02-6750932 hoffner@michlalah.edu
לימודי יסוד באנגלית / שיבוץ חדרים / עבודות באיחור 02-6750933 noemieb@michlalah.edu
מחלקת ציונים / לימודי יסוד מחשבים 02-6750703 niraza@michlalah.edu

מדרשות
מדרשת אוריה
ראשי המדרשה:
הרב ברוך סליי, הרב יהושע שפירא
מזכירות03-5326677midroria@gmail.com
מדרשת צופיה
ראש המדרשה: הרב משה פרץ
מזכירות


073-2750652


tsofiamid@michlalah.edu

תואר ראשון - תוכנית ר"מים - לימודי גברים
ראש מחלקת רמי"ם- הרב חיים פרג'ון 02-6750757 hfarjon@michlalah.edu
אחראי עבודות סמינריוניות- הרב חיים פולק 02-6750733 chaimp@michlalah.edu
דיקן הסטודנטים וראש מחלקת מתמטיקה- הרב מאיר גבאי 02-6750952 meirga26@gmail.com
מנהל לומדים - הרב ישראל שראל 0732-750689 israelsa@Michlalah.edu
רכז יום הלימודים ומבחנים- מר שטיינר ברוך 053-6247824 baruch.steiner@gmail.com
רכז עבודה מעשית- הרב אפריים כהן 02-6750791 cohene8@gmail.com
אחראית משרד רישום -גב מירי יעיש 02-6750659 miriyaish2@gmail.com
משרד רישום - גב תמר חבה 02-6750612 tamarc1998@gmail.com
מזכירות סטודנטים- מזכירה אקדמית -גב' רחל גליס 02-6750994 rachelg@Michlalah.edu
מזכירות סטודנטים- גב' חני הולנדר 02-6750659 chanih@Michlalah.edu
מזכירות סטודנטים- גב' מירי כהן 02-6750659 miric@Michlalah.edu
מזכירות סטודנטים- גב'חני אורלנסקי 02-6750989 ramim@Michlalah.edu
מזכירות סטודנטים- גב' נחמי רבינוביץ 0732-750688 nechamir@Michlalah.edu

תואר שני
ראש ביה"ס לתואר שני
ד"ר שמואל שנהב

shenhav@huji.ac.il
מזכירות 02-6750938 toarsheni@michlalah.edu
הוראת המדעים
ראש התכנית: פרופ' יוסי נוסבוים

yossinus@zahav.net.il
ניהול וארגון מערכות חינוך
ראש התכנית: פרופ' ג'פרי (יוסף) גלנץ

yosglanz@gmail.com
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
פרופ' אורה ויסקינד
wiselper@gmail.com

למודי המשך נשים
מרכזת לימודי המשך
גב' שושנה חרל"פ
shoshih@michlalah.edu
מזכירות - הרשמה 073-2750620
073-2750681
073-2750670
rishuml@Michlalah.edu
לימודי קודש
מרכזת: גב' מיכל זינגרביץ'
02-6750939 zmichal@michlalah.edu
גיל הרך
מרכזת: גב' שרה רוס
מזכירות


02-6750997
saraross9@gmail.com
adereta@michlalah.edu
חינוך מיוחד
מרכזת: גב' אביבה קטן
מזכירות

02-6750916
avivakatan10@gmail.com
sari.b1987@gmail.com
מדעי המחשב
מרכזת: ד"ר נעמי ליברמן
מזכירות

02-6750723

neomilib@gmail.com
tamare@michlalah.edu
מתמטיקה
מרכזת: ד"ר זיוה דויטש

02-6750949

math@michlalah.edu
ביולוגיה וכימיה
מרכז: ד"ר יבלוביץ עמיחי
מזכירות


02-6750962


teva-jer@michlalah.edu
אנגלית
מרכזת: ד"ר אמי זיטר
מזכירות


02-6750968


engl-jer@michlalah.edu
מוסיקה
מרכזת: ד"ר דנפלד שרה
מזכירות


02-6750936


music-jer@michlalah.edu
שלוחת מח"ר 02-6750711 naamaf8@gmail.com

יועצים אקדמאים
תכנית מ. אד מדעים
פרופ' עלי מרצבך

merzbach@macs.biu.ac.il
תכנית מ. אד לימודי קודש
פרופ' ריבלין

rivlinyosef@gmail.com
תכנית מ. אד מנהל חינוכי

תכנית מ. אד יעוץ
פרופ' מרדכי רוטנברג

ועדות
ועדת היגוי "חכמה בדרום"
יו"ר - הרב מאיר בקשי

meirbakshi@gmail.com
ועדת חריגים - המחלקה לחינוך
ד"ר צילה ארן, גב' אילנה ארלבוים, ד"ר דבורה רוזנווסר

derosen@michlalah.edu
ועדת משמעת
ד"ר דבורה רוזנווסר

derosen@michlalah.edu
ועדת סטודנטיות עם לקויות למידה
יו"ר ד"ר קובי סגל
ד"ר רעיה אלון

kobisegal@gmail.com
raayaca@gmail.com

סדנה דידקטית
מנהלת: גב' איקה מישר 02-6750729
02-6750730
eka29@walla.co.il
מזכירות sadnajer@gmail.com

קורסים מקוונים
ראש המחלקה: ד"ר שרה פנטילאט 02-6750913 spantelat@gmail.com
מזכירות 073-2750638
02-6750983
tikshuv-jer@michlalah.edu

שכר לימוד
אחראית: גב' איטה גרוס 02-6750920 sachar@michlalah.edu
סדירות 02-6750921 sachar@michlalah.edu
לימודי המשך 02-6750704 sachar@michlalah.edu
גברים 02-6750920 sachar@michlalah.edu
תואר שני 02-6750919 sachar@michlalah.edu
תשלומים שונים 02-6750919 sachar@michlalah.edu

הנהלת חשבונות
חשבת: גב' ציפי יודקוביץ' 02-6750910 zippy@michlalah.edu
משכורות 02-6750910 romema@michlalah.edu
ספקים 02-6750700 elka@michlalah.edu
כללי 02-6750919 eli7@michlalah.edu

כח אדם בהוראה
מנהלת: גב' לאה וורצל 02-6750702 leahw@michlalah.edu
מזכירות 02-6750702 chanac@michlalah.edu

דיקן הסטודנטים
תואר ראשון - נשים
הרבנית יפה מגנס

02-6750746
052-5665055

ymagnes18@gmail.com
תואר שני - נשים
גב' יעל בן ארזה

yaelbenarza@gmail.com
תואר ראשון - גברים
הרב מאיר גבאי
meirga26@gmail.com
תואר שני - גברים
הרב ברוך שטיינר
baruch.steiner@gmail.com

ספריה
ספרן ראשי: ניחם רוס
מזכירות
02-6750978
02-6750977
nicham@gmail.com

אתר המכללה
מנהל האתר: דניאל רמתי michlala-site@michlalah.edu
רכזת תוכן: גב' רינה גולדמן 02-6750708 michlala-site@michlalah.edu
מתכנתות: שירי מרציאנו / גלית קסטרו
גרפיקאית: שירה כץ
02-6750708 michlala-site@michlalah.edu

המרכז ללימודי השואה
ראש המרכז: גב' אסתר פרבשטין
מנהלת המרכז: דורית טפרברג doritt@michlalah.edu
מזכירות
02-6750992
chavip@michlalah.edu
chavip@michlalah.edu

מח"ל
מח"ל אמריקאי
מנהלת: ד"ר דבורה רוזנווסר
סגן מנהל – הרב אברהם לוברסקי
עוזרת מינהלית – גב' שרית צורף
מזכירות02-6750726
02-6750906/7

derosen@michlalah.edu
aylubarsky@gmail.com
saritt@michlalah.edu
machal@michlalah.edu
מח"ל צרפתי
הרב דניאל לוי
מזכירות

02-6750956
frmachal@michlalah.edu
מכון "קופרמן" בי"ס בתפוצות
הרב מאיר מיארה
02-6750982 miyarameir@gmail.com

מחלקות שונות
אור קולי - אולפן הקלטות 02-6750712 media-dept@michlalah.edu
ביה"ס להשתלמויות
ד"ר נעמי ליברמן
מזכירות

02-6750723
neomilib@gmail.com
e_studies@michlalah.edu
הכשרת מנהלות - אבני ראשה
ד"ר שמואל שנהב
יעל ואן-דייק
מזכירות02-6750751

shenhav@huji.ac.il
yaelvandyke1@gmail.com
menaalim@michlalah.edu
המכון הלימודי 02-6540528 SusieKavon@gmail.com
חדר שכפול 02-6750745
02-6750987
shichpul99@gmail.com
טכנולוגיה בחינוך 02-6750960 media-dept@michlalah.edu
יחידת המחשוב 02-6750960 support@michlalah.edu
מכללון 02-6750991 michlalon@michlalah.edu
מנהל טכנולוגיות ראשי 02-6750945 yosik@michlalah.edu
מנהלת פיתוח משאבים
גב' שרה רוזנבוים
02-6750708 rsnbm@bezeqint.net
מנו"ף
מנהלת ארגונית: גב' חני קליין
מזכירות


02-6750912


manof@michlalah.edu
מערכת ניהול "משכיל"
גב' שירה ששון
02-6750707 shirasa@michlalah.edu
מרכז תמיכה נפשית 02-6750948 amalia_t@walla.com
מרכז מחקר
ד"ר חוה גרינספלד
פרופ' אורה ויסקינד-אלפר
greensfeld@michlalah.edu
wiselper@gmail.com
מרכז השתלמויות 02-6750957 dinahs@michlalah.edu
פיתוח מקצועי 02-6750758 bslh@michlalah.edu
רכזת רכש
גב' חיה מורי
02-6750720 chayam@michlalah.edu
שירותי דוברות 02-6750746 marlynvinig@gmail.com
שלוחת אילת
הרב חיים פרג'ון, הרב מאיר בקשי
08-6318836 jercolelat@michlalah.edu
hoffner@michlalah.edu
תחנת הרדיו - קול מ"י 02-6750958 rachelam11@gmail.com

צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
מילות מפתח: << טלפון במכללה ירושלים