לוגו מכללה ירושלים

שנתון תש"פ

המידע המוצג באתר הינו לנוחות המשתמש בלבד. אין בו כדי לחייב את המכללה.

רשימת הקורסים

שם החוג מספר קורס שם הקורס מרצה זמני הקורס פרטים נוספים
חינוך60002.1.1 גישות חשיבה בנתיב יצירתי-רגבגב' כהן אסנת

סמסטר א' יום ד'
12:15 - 13:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60002.1.2 גישות חשיבהד"ר כהן לילך

סמסטר א' יום ד'
12:15 - 13:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60002.1.3 גישות חשיבהגב' מישר רבקה

סמסטר א' יום ד'
12:15 - 13:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60002.2.1 גישות חשיבהגב' מישר רבקה

סמסטר ב' יום ד'
12:15 - 13:45 חדר 403
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60002.2.2 גישות חשיבהד"ר כהן לילך

סמסטר ב' יום ד'
12:15 - 13:45 חדר 401
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60003.1.1 ליקויי למידה- מקווןד"ר כהן לילך
קורס מקוון סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60003.2.1 ליקויי למידהגב' רז יעל

סמסטר א' יום ב'
12:15 - 13:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60004.1.1 פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא ד"ר אביב כהן טללי

סמסטר א' יום ג'
10:30 - 12:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60004.2.1 פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון ד"ר סגל יעקב
קורס מקוון סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60004.2.2 פסיכולוגיה חינוכית וקוגניטיבית -מבואד"ר אביב כהן טללי

סמסטר ב' יום ג'
10:30 - 12:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60004.3.1 פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון ד"ר סגל יעקב
קורס מקוון סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60004.3.2 פסיכולוגיה התפתחותית - מבואד"ר קאליש ניצה

סמסטר א' יום ג'
10:30 - 12:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60004.4.1 פסיכולוגיה התפתחותית - מבואד"ר קאליש ניצה

סמסטר ב' יום ג'
10:30 - 12:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60005.1.1 שיטות מחקר-מבוא גב' זרצקי רחל

סמסטר ב' יום ד'
14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60005.1.2 שיטות מחקר-מבואד"ר ארן צילה

סמסטר ב' יום ד'
14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60005.2.2 שיטות מחקר-מבוא - מקווןד"ר ליברמן נעמי
קורס מקוון סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60005.2.3 שיטות מחקר-מבואגב' זרצקי רחל

סמסטר א' יום ד'
14:30 - 16:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60006.1.1 הערכה בהוראה-מקווןגב' נבו אפרת
קורס מקוון סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60006.1.3 הערכה בהוראהגב' נבו אפרת

סמסטר ב' יום ד'
14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60006.2.1 הערכה בהוראהגב' נבו אפרת

סמסטר א' יום ד'
14:30 - 16:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60007.1.1 עיבוד תכנים במחשבת ישראלגב' טובול רות

סמסטר א' יום ג'
12:15 - 13:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60007.2.1 עיבוד תכנים בתשב"עד"ר בדלוב חגית

סמסטר ב' יום ג'
12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60007.3.1 עיבוד תכנים בתנ"ךגב' אביחי ורדית

סמסטר א' יום ג'
12:15 - 13:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60007.4.1 עיבוד תכנים בתנ"ךגב' אביחי ורדית

סמסטר ב' יום ג'
12:15 - 13:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60008.1.2 ניהול כיתה -ממתמחה למורה משמעותית-רגבד"ר בדלוב חגית

סמסטר א' יום ג'
14:30 - 16:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60008.1.3 ניהול כיתה
גב' ניימן הדס

סמסטר א' יום ג'
14:30 - 16:00
גב' בן ארזה יעל
לא קיימים נתונים
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60008.1.5 ניהול כיתהגב' טובול רות

סמסטר א' יום ג'
14:30 - 16:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60009.1.1 הכיתה ההטרוגנית במאה ה-21 - רג"בגב' ניימן הדס

סמסטר ב' יום ג'
14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60009.1.2 הוראה בכיתות הטרוגניותד"ר ארן צילה

סמסטר ב' יום ג'
14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60009.1.3 הוראה בכיתות הטרוגניותגב' נבו אפרת

סמסטר ב' יום ג'
14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60010.1.1 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהד"ר קאליש ניצה

סמסטר א' יום ב'
14:30 - 16:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60010.1.2 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהד"ר קאליש ניצה

סמסטר א' יום ב'
16:15 - 17:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60010.2.1 התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמהד"ר קאליש ניצה

סמסטר ב' יום ב'
14:30 - 16:00
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60011.1.1 סוגיות חינוכיות באמונה הרב ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר א' יום ב'
14:30 - 16:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60011.1.2 סוגיות חינוכיות באמונההרב ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר א' יום ב'
16:15 - 17:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60011.1.3 סוגיות חינוכיות באמונהגב' טובול רות

סמסטר א' יום ב'
14:30 - 16:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60012.1.1 סמינר דידקטי במחשבת ישראלהרב ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר א' יום ג'
16:15 - 17:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60012.2.1 סמינר דידקטי בתנ"ך גב' אביחי ורדית

סמסטר ב' יום ג'
16:15 - 17:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60012.3.1 סמינר דידקטי בתנ"ך גב' ניימן הדס

סמסטר א' יום ג'
16:15 - 17:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60012.4.1 סמינר דידקטי במחשבת ישראלהרב ד"ר רודיק יוחאי

סמסטר ב' יום ג'
16:15 - 17:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60013.1.1 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותגב' שטינמץ רבקה

שנתי יום ד'
14:00 - 15:30
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
חינוך60013.1.2 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותד"ר קאליש ניצה

שנתי יום ד'
16:45 - 20:00
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
חינוך60013.1.3 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותגב' חריטן אורנה

שנתי יום ד'
14:30 - 16:00
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
חינוך60013.1.4 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון
ד"ר כהן לילך
קורס מקוון
גב' שטינמץ רבקה
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
חינוך60013.1.5 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- גיה"רגב' כוכבי אמיצה

שנתי יום ב'
15:30 - 17:00
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
חינוך60013.1.6 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותגב' לובר יפעת

שנתי יום ג'
16:30 - 19:45
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
חינוך60013.1.7 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון
גב' גרין רבקה
קורס מקוון
גב' שטינמץ רבקה
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
חינוך60013.1.8 ההוראה לאור התיאוריה- התמחותד"ר כהן לילך
קורס מקוון קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ד
חינוך60013.2.1 ההוראה לאור התיאוריה- התמחות ר"מים
גב' גרין רבקה
קורס מקוון
גב' שטינמץ רבקה
קורס מקוון
קורס שנתי , 2 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד ל: דה
חינוך60026.1.1 סמינריון מחקרי בסוגיות בחינוך
גב' שדיאור אסתר
עבודה
ד"ר ארן צילה
עבודה
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: עבודה
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60026.2.1 סמינריון מחקרי בפדגוגיה חדשנית - רג"בד"ר חבשוש שרה
עבודה קורס קיץ , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: עבודה
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60026.2.2 סמינריון מחקרי בסוגיות בחינוךגב' שדיאור אסתר
עבודה קורס קיץ , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: עבודה
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60032.1.1 מבוא לתכנית "אקדמיה כיתה" ט.נ.
קורס קיץ קורס קיץ , 0.5 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60032.1.2 מבוא לתכנית "אקדמיה כיתה" ט.נ.
קורס קיץ קורס קיץ , 0.5 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60032.1.3 מבוא לתכנית "אקדמיה כיתה" ט.נ.
קורס קיץ קורס קיץ , 0.5 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ג
חינוך60034.1.1 סטטיסטיקה - מקווןגב' זרצקי רחל
קורס מקוון סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60034.1.2 סטטיסטיקהגב' זרצקי רחל

סמסטר ב' יום ד'
12:15 - 13:45 חדר 404
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60034.2.1 סטטיסטיקהגב' בן מנחם חני

סמסטר א' יום ד'
12:15 - 13:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60035.1.2 החיים היהודיים בשואה בהיבטים חינוכייםגב' פרסי פסיה

סמסטר ב' יום ב'
16:15 - 17:45
סמסטר ב' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : א
חינוך60036.1.1 ניסיונות הצלה בשואה בהיבטים חינוכייםגב' טפרברג דורית

סמסטר א' יום ב'
12:15 - 13:45
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60036.1.2 ניסיונות הצלה בשואה בהיבטים חינוכייםגב' טפרברג דורית

סמסטר א' יום ב'
14:30 - 16:00
סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: שיעור
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
חינוך60036.1.3 חינוך בשעת משבר בפרספקטיבה של השואהגב' רותם פנינה
קורס מקוון סמסטר א' , 1 ש""ש קורס חובה
סוג הקורס: מקוון
מיועד לסטודנטים לשנה : ב
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים