לוגו מכללה ירושלים

מחקר

נושא המחקר:

רמות רפלקציה שונות בתחנת ההכשרה האחרונה
כפי שבאות לידי ביטוי בעבודת סיום של סדנת ההתמחות
Different stages of reflection at the last stage of training as ilustrated in the final paper of practicum workshop


המושג רפלקציה בהקשר של הוראה נדון רבות בספרות החינוך, שון (Schon, 1983, 1988, 1991) מיקד את החיבור בין ביצוע רפלקציה לבין ההוראה. לדבריו, חשיבה רפלקטיבית הינה חיונית למורה מומחה הנמצא בלמידה מתמדת, אינטראקטיבית עם סביבה המשתנה באופן מתמיד.
עקב חשיבות המושג רפלקציה בהכשרת מורים הוצעו גישות שונות המאפשרות את בחינת יישומו בהכשרה להוראה. ואלי Valli,1992)) הציעה מודל מפורט הכולל שש רמות של הכשרת מורה רפלקטיבי. שתים "רציונליות טכניות" וארבע "פרקטיות רפלקטיביות" מצאנו שמודל זה יכול לסייע בעיבוד וניתוח חלק מממצאי המחקר אותו אנו עורכות. מחקרנו נשען על התפיסה הרואה בהכוונה חיצונית כלי לשדרוג היכולות הרפלקטיביות, כפי שמיוצג, בין השאר, במחקרה של אתשידט ועמיתים (Etscheidt, Curran & Sawyer, 2012). המחקר הינו מחקר פעולה המבוסס על המודל השיתופי – פרקטי (צלרמאיר 2001).
המחקר החל באי נחת מעבודות הסיום של סדנת ההתמחות שנבע מכך שהרפלקציה בהן הייתה טכנית בעיקרה. התחלנו במחקר פעולה בו ניסינו למקד את המתמחות בביצוע רפלקציה על ידי מתן הוראות פעולה מדויקות יותר. מעגל פעולה זה הסתיים בכך שעדין לא היו רפלקציות ברמות גבוהות בעבודות הסיום. התחלנו מעגל מחקר שני שבמהלכו דייקנו ופרטנו את הוראות בעבודת הסיום. כוונתנו הייתה לנתב לרפלקציה המתייחסת לכלל עניני ההוראה, המשווה נקודות מבט, תוך שימוש ביעילות חברתית ופעילות קוגניטיבית, כמו גם רפלקציה המובעת בה נקודת המבט האישית, ויש בה התייחסות לצמיחה אישית ויחסי אנוש. במחקר הנוכחי, נאסוף את הנתונים של עבודות הסיום הללו נבנה כלי לניתוחן, שיהווה בסיס להמשך למעגל מחקר שלישי.
המחקר עשוי לתרום להבנת הדרך להכשרת מורים בעלי זהות מקצועית הכוללת יכולת רפלקטיבית גבוהה עם עשיה חינוכית מודעת ומושכלת.

החוקרים:

רבקה שטיינמץ, מ"א - רכזת ההתמחות
Rivka Shteinmetz M.A.

צילה ארן, ד"ר - ראש יחידת התמחות וכניסה להוראה
Dr Zila Aran
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים