לוגו מכללה ירושלים

מידע על החוג

מידע כללי - לימודי קודש

החל מתחילת דרכה מצאה המכללה את לימודי התנ"ך כמקצוע הראשי בחינוך הבת, הואיל ובדיסציפלינה זו חברו יחד שולשה מרכיבים מרכזיים ואלו הם: 1. הזדהות השקפתית. 2. התמודדות אינטלקטואלית. 3. מעורבות אמוציונאלית.

בנוסף לכך מצאה המכללה, כי לימוד תורה ומפרשים, וכן לימוד נביאים וכתובים עם מפרשים (החל בחז"ל וכלה באחרונים), נותן לסטודנטית את כל המעלות הטובות של לימוד תורני, הבונה את אישיותה התורנית המלאה. ואכן, הניסיון הוכיח, כי המאמץ הנדרש בלימוד תנ"ך במכללה אינו נופל במאומה מן המאמץ הנדרש במקצועות האקדמיים המעמיקים יותר.

במשך השנים נמצאה הדרך להחיל את השיטה הזאת לתחומים אחרים של מקצועות היהדות, החל בספרות חז"ל, דרך המחשבה הקלאסית של ימי הביניים, וכלה במחשבת המוסר והחסידות של דורנו אנו.

בגלל המגמה להכשיר מורה, שתדע ללמד את מקצועות הקודש גם ברמה של בית הספר התיכון בארץ, רמה הדורשת מן הסטודנטיות בבית הספר לפחות אותו מאמץ אינטלקטואלי הנדרש מהן בלימוד המקצועות הכלליים, הושם הדגש על עיון מעמיק במקורות הקלאסיים (חז"ל ראשונים ואחרונים). הסטודנטית חייבת לרכוש את הידע ואת הכלים הלימודיים הדרושים, כדי שתוכל, בבוא העת, לעיין במקורות אלה בכוחות עצמה ולהכין באמצעותם של שיעוריה כדבעי. גישה זו, של עיון מעמיק וממצה במקורות, מחייבת גם לימוד במסגרת תרגיל, בקבוצות טריטוריאליות ובסמינרים.
האופי המיוחד של לימודי היהדות במכללה, מבחינת יראת שמים וגישה של דחילו ורחימו לדברי קדושי עליון (תוך כדי התמודדות והתנצחות במלחמתה של תורה), מובטח על ידי הצוות המורכב כולו מתלמידי חכמים, חניכי הישיבות הגבוהות בארץ ומחוצה לה, וכן מורות בוגרות המכללה המצטיינות.

מידע על חוג תנ"ך - משולב

הלימודים בחוג לתנ"ך מושתתים על הנחת היסוד של אמונה בתורה מן השמים. נקודת המוצא בלימוד תנ"ך היא השאיפה לגלות את רצונו המחייב של הקב"ה, הואיל וספרי התנ"ך מבטאים ומלמדים את דבר ה' ואת רצונו. כל אחד משבעים הפנים של התורה מלמד חלק מסוים מאמת מוחלטת זאת.

בלימוד חמשה חומשי תורה, "זה אמת וברור הוא שכל התורה כולה מתחילת ספר בראשית עד 'לעיני כל ישראל', הגיע מפיו של הקב"ה לאוזנו של משה" (רמב"ן, הקדמה לתורה).

יסוד היסודות הזה מחייב עיון מעמיק בכמה וכמה סוגיות, בהן נראית בהשקפה הראשונה סתירה ליסוד זה, כגון: שמונת הפסוקים האחרונים של התורה, קללות שבמשנה תורה ש'משה מפי עצמו אמרן' ועוד. כמו כן יש לברר את התוכן ואת הטעם של המחלוקות הגדולות כגון: "מגילה מגילה ניתנה" לעומת "חתומה ניתנה", "כלליה דקדוקיה ופרטיה נתנו בסיני" לעומת "כלליה" בלבד, ועוד.

אשר לנביאים, רק נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה (מגילה יד, א), ולכן יושם הדגש על מה שהנביא אומר, על יסוד מה שהנביא אמר. גם אצל ספרי הנביאים יש לברר "ומי כתבם". יש לעקוב אחרי שיטת חז"ל (בבא בתרא יד – טו) והתייחסות גדולי המפרשים לדעתם של חז"ל.

בלימוד הכתובים יושם דגש לא רק על קדושת התוכן כי אם גם על קדושת הטקסט, כי בזה בעיקר נבדלים דברי הכתובים מהקבלה הנאמנה של חז"ל איש מפי איש עד משה רבנו.

בכל הלימוד של התנ"ך תעמוד לנגד עינינו ההשקפה היסודית שיש ללמוד על התנ"ך, יש ללמוד את התנ"ך ויש ללמוד מן התנ"ך. בכל ספר, בכל פרק לימוד, בכל סוגיא, שומה עלינו למצוא את האיזון הנכון והבריא שבין שלושת חלקי לימוד אלה.

אין טקסט ללא פרשנות, ובמכללה לומדים את דבריהם של מפרשי המקרא בכל התקופות, אשר פירושיהם בנויים על האמונה בתורה מן השמים ואמונת חכמים.

נקודת המוצא בפרשנות המקרא הם פירושיהם של חז"ל לתנ"ך. פירושים אלה מחייבים במידה וקבעו זאת גדולי הראשונים והאחרונים אשר עסקו בשאלה עדינה זאת.

בזה נשכיל להבין שחז"ל פירשו, חז"ל דרשו, חז"ל קיבלו. יחד עם זאת יש מקום רחב ללמוד את פרשנות המקרא, החל בראשונים וכלה באחרונים, תוך כדי התיחסות מתמדת למדדים שחז"ל קבעו להם, וגם לגלות, איך ומתי מותר להם לחרוג מן המדדים האלה.

עלינו גם לצלול ולהתעמק בפשוטו של מקרא, לחדש בו חידושים על פי "הפשטות המתחדשים בכל יום", בתנאי שחידושים אלה אינם סותרים את מה שמחייב מדורות קודמים. כמוסד אקדמי וגם חינוכי- תורני שומה עלינו להתמודד התמודדות לימודית עמוקה בכל סוגיית "פשוטו של מקרא".


תנאי קבלה

 • הקפדה על חיי תורה ומצוות.
 • תעודת בגרות מלאה עם ממוצע בגרות 92 ומעלה.
 • עמידה בבחינות הפנימיות של המכללה.
 • מועמדות מחו"ל יכולות להתקבל עם SAT עם ציון 1100 או ציון 550 בפסיכומטרי בשפה זרה.


נושאי הלימוד

 • פרשנות המקרא – כללי
 • פרשנות רש"י
 • פרשנות רמב"ן
 • גיאוגרפיה מקראית
 • פרשנות התרגומים
 • ראשונים
 • נביאים אחרונים כתובים
 • טעמי המקרא

יצירת קשר

תקשורת טלפון: 02-6750716

תקשורת פקס: 02-6750706

תקשורת דואר אלקטרוני: kodesh@Michlalah.edu

ראש חוג שאל את ראש החוג: גב' שפרה גולדשטיין

תקשורת מכללה ירושלים, ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002.

להרשמה לחצו כאן
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים