לוגו מכללה ירושלים

סדרי הרשמה

שלבי הרשמה

 1. יש למלא את טופס הרשמה ולצרף לטופס את המסמכים הבאים
 2. למעבר לטופס הרשמה מקוון לחצו כאן

  - תעודת תואר ראשון + תדפיס ציונים.
  - תעודת הוראה + תדפיס ציונים.
  - תמונת פספורט (לא דיגיטלית).
  - המחאה על סך 250 ₪ עבור הרשמה. ההמחאה תירשם לפקודת "מכללה ירושלים". דמי ההרשמה לא יוחזרו.
  נא לשלוח את טפסי ההרשמה ל:
  גב' יעל נחום, ביה"ס לתואר שני מכללה ירושלים, ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002


  לבירורים:
  תקשורתמזכירה: 02-6750938
  תקשורתדואר אלקטרוני: toarsheni@michlalah.edu

 3. לאחר קבלת הטפסים והמסמכים ואישור כי המועמד/ת עומד/ת בתנאי הקבלה – יוזמן/תוזמן המועמד/ת לראיון קבלה.
 4. תשובות תישלחנה למועמדות עד שבועיים לאחר הראיון.
 5. הרשמה סופית לתכנית תאושר רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד.
 6. שכר לימוד נקבע מדי שנה על ידי משרד החינוך, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מדי חודש בהתאם לעליית המדד (בתאריך ה-15 בכל חודש). שכר הלימוד הוא 13,794 ₪ לכל שנה, צמוד למדד 02/2021.
 7. בנוסף לשכר הלימוד יש לשלם 464 ₪ צצמוד למדד 02/2021, כתשלום נלווה לכיסוי אגרות: ביטוח תאונות אישיות, שירותי ספריה ממוחשבים, צילומים וסידורי אבטחה במכללה.
 8. לכל הסטודנטים שיתקבלו לתכנית תישלח ערכה המפרטת את הסדרי התשלומים.

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע למורים בשתי דרכים: מענק שעות או החזר שכר לימוד. (מענק שעות אינו מתאים למורים בהסדר אופק חדש).
 • מורה הנמצא/ת בשבתון – קרן ההשתלמות משלמת את שכר הלימוד.
 • מורה הנמצא/ת בחצי שבתון – זכאי/ת להחזר מחצית משכר לימוד מקרן ההשתלמות ולמחצית משכר הלימוד ממשרד החינוך. את הבקשות למענק שעות ולהחזרי שכר לימוד יש להגיש דרך אתר משרד החינוך.
 • הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם עבור שכר הלימוד. יש לעקוב אחרי הפרסומים שלהם במהלך השנה.
 • מועמדים לתכניות לתואר שני שאינם זכאים לקבלת מענק שעות או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך – ויש להם קושי לממן את לימודיהם – יכולים לבקש ממזכירות ביה"ס לתואר שני "טופס לבקשת מלגה" ולצרף לבקשה מכתב אישי ומסמכים שונים כפי שמצוין בטופס.

צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים